Klantenservices

Heeft u een moeite met de Nederlandse taal of spreekt u geen Nederlands? Dat is geen probleem! Bij Vereniging Aurora Levant kunt u ons bellen en mailen in het Arabisch!

Hulp bij begrafenis

Momenteel zijn wij ook de mogelijkheid aan het onderzoeken om mensen met een Arabische achtergrond een eeuwige laatste rustplaats te kunnen bieden.

Maandelijks opzegbaar

Bij Vereniging Aurora Levant kunt u uw inschrijving in ieder moment opzeggen via email. Voor meer informatie kunt u onze voorwaarden lezen.

islamitische

Uitvaarthulp

Onze visie is iedere moslim in Nederland een laatste eer te bewijzen door zijn/haar uitvaart op een waardige, respectvolle en vooral Islamitische wijze plaats te laten vinden. Ongeacht afkomst of nationaliteit. Wij zijn er voor een ieder die islamitisch begraven wenst te worden. De behoefte voor een islamitische uitvaart leeft bij veel moslims in Nederland. De wens om de uitvaart op een islamitische wijze ten uitvoer te brengen blijkt voor de meeste moslims helaas niet betaalbaar en/of uitvoerbaar.

Inschrijven

Hoe werkt het?

Het proces bij een overlijdensgeval ziet er als volgt uit:

Stap 1. Een nabestaande van de overledene belt met het noodnummer (de meldkamer).

Stap 2. Een medewerker van Halaluitvaart verschijnt op locatie.

Stap 3. De medewerker vraagt naar het testament van de overledene. Als deze geen testament heeft wordt er een gesprek aangegaan met de nabestaanden om een lijst met wensen op te stellen.

Stap 4. Aan de hand van het testament/de wilsbeschikking/de wensen, het theologisch advies van de Geleerden en met inachtneming van de mogelijkheden beslist de Stichting over de hoedanigheid van de uitvaart. Een Halaluitvaart kan inhouden (maar niet uitsluitend of beperkt zijn tot): het afwikkelen van de formaliteiten; de rituele wassing verrichten; het inpakken van het stoffelijk overschot in een witte doek (kaffan); het plaatsen van het stoffelijk overschot in een kist; het verrichten van het rituele djanazah-gebed; het (zo kort mogelijk) bewaren van het stoffelijk overschot; het vervoeren van het stoffelijk overschot naar de begraafplaats; het afkopen van de grafrechten teneinde te voorkomen dat het graf wordt ontruimd; de repatriëring van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst; het waarborgen van de islamitische richtlijnen.

Stap 5. Het verliezen van een dierbare is pijnlijk en brengt intense verdriet met zich mee. Daarom biedt Halaluitvaart daar waar mogelijk ook nazorg voor de nabestaanden om het verlies emotioneel te kunnen verwerken.

Bron: Stichting Takaful – Halaluitvaart

Tarieven en voorwaarden

Met het onderstaand formulier kunt u zich inschrijven. Hierop is het huishoudelijk reglement van toepassing, dat u onderaan deze pagina aantreft. Na het verzenden van het onderstaand formulier ontvangt u een link in uw mailbox om uw e-mailadres te verifiëren. Na verificatie kunt u inloggen in uw online omgeving. Daar kunt u, uw betaalspecificatie downloaden om de betaling over te maken naar onze bankrekening. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 12,50 per maand per donateur. Van gezinsleden van donateurs tot 21 jaar wordt geen donatie verwacht.

Algemene voorwaarden downloaden?

Inschrijven

Als u geïnteresseerd bent in een islamitisch uitvaartfonds kunt u zich eventueel inschrijven bij onze samenwerkingspartner Stichting Takaaful Nederland.

Wanneer u zich via deze unieke link inschrijft dan weten wij dat u zich via ons heeft aangemeld. Wij kunnen u dan ondersteunen in het Arabisch. Dat kan handig zijn als u informatie wenst over islamitische uitvaarten in Nederland. Ook kan het prettig zijn om een Arabischtalige imam tijdens de uitvaart of nazorg tot uw beschikking te hebben.

Inschrijven